tel: 12 312 53 49 - Obsługa informatyczna | Usługi informatyczne - AFNET KrakówOutsourcing IT

opiera się na przekazaniu prowadzenia działu informatycznego firmie zewnętrznej. To rozwiązanie należy do najefektywniejszych strategii zarządzania przedsiębiorstwem. Utrzymanie własnego działu IT jest często bardzo kosztowne i nie gwarantuje odpowiedniego poziomu oferowanych usług. Decydując się na Outsourcing IT, zyskujesz wykwa¬lifikowany zespół, wyspecjalizowany w swojej dziedzinie, zawsze dyspozycyjny. Ponadto pozwoli Ci to jednocześnie, znacznie obniżyć ponoszone koszty.

OUTSOURCING ITADMINISTRACJA I OBSŁUGA INFRASTRUKTURY
CONSULTING
ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI ITNasza oferta skierowana jest do firm i przedsiębiorstw, dla których utrzymanie działu informatycznego jest często zbyt kosztowne lub nieefektywne .
Współpraca z nami w tym zakresie zawsze wiąże się z redukcją kosztów, unowocześnieniu oraz rozbudowie infrastruktury sprzętowej, sieciowej i systemowej.
Utrzymujemy w ciągłej sprawności infrastrukutrę IT, zapewniamy wsparcie dla pracowników, zarządzamy sieciami, serwerami, sprzętem IT i oprogramowaniem.
Realizujemy:
 • stworzenie informatycznej infrastruktury sprzętowej
 • bieżącą obsługę informatyczną
 • hosting i kolokację serwerów
 • administrację sieciami
 • administrację serwerami
 • serwis IT i urządzeń peryferyjnych
 • ochronę i backup danych
 • doradztwo informatyczne

  Wsparcie informatyczne świadczymy po wnikliwej analizie potrzeb naszych Klientów oraz sporządzeniu indywidualnej korzystnej oferty.

  W ramach usług outsourcingowych oferujemy:
 • kompleksową administrację infraktusturą IT klienta: serwery z rodziny Windows Server oraz UNIX, Exchange Server, stacje robocze, urządzenia sieciowe, centrale telefoniczne
 • merytoryczne oraz techniczne wsparcie pracowników
 • monitoring stanu infrastruktury oraz wykonywanych czynności na komputerach pracowników
 • audyty legalności oprogramowania, audyty systemów zabezpieczeń
 • pełne wsparcie dla produktów firm: Comarch, Sage, InsERT
 • odzyskiwanie danych z uszkodzonych dysków twardych oraz danych usuniętych przez pracowników
 • zabezpieczenie firmy przed utratą danych w ramach usługi „ Backup Online 2 GB”
 • usługi programistyczne - wszelkiego rodzaju „nakładki” do aplikacji handlowych, programy wykonywania analiz, tworzenia raportów
 • pogotowie komputerowe
 • diagnostykę i naprawę problemów sprzętowych - serwery, komputery, laptopy, urządzenia peryferyjne
 • optymalizację działania sprzętu IT w celu poprawienia jego szybkości i wydajności
 • aktualizację sterowników i systemów operacyjnych w celu poprawy bezpieczeństwa danych przed internetowymi zagrożeniami
 • zarządzanie serwerami
 • zarządzanie połączeniami z siecią internet, w tym zapewnienie stałego dostępu i konfiguracja routerów
 • konfigurację kont pocztowych
 • tworzenie aplikacji biznesowych
 • konsultacje i doradztwo informatyczne
  .
 • Korzyści dla firm przy zewnętrznej obsłudze IT:  redukcja i kontrola kosztów operacyjnych

  dostęp do mocy produkcyjnych najlepszej jakości

  dostęp do najnowszych technologii

  zwolnienie własnych zasobów do innych celów

  uzyskanie zasobów, którymi przedsiębiorstwo nie dysponuje

  zdolność koncentracji na kluczowych zadaniach firmy

  brak nakładów na stworzenie miejsc pracy dla Specjalistów IT (biuro, komputery, telefony)

  uniknięcie dodatkowych kosztów związanych z płaceniem podatków i ZUS

  brak ryzyka związanego z urlopami i chorobami pracowników

  wzrost wydajności i niezawodności działania systemu informatycznego

  bezpieczeństwo infrastruktury IT

  KONTAKT |

  AFNET SP. Z O.O.

  ul. Opolska 18 Budynek A piętro 2, 31-323 Kraków, tel.: 12 312 53 49, email: biuro@afnet.com.pl